Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 16056 View view 34.204.173.45 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : คำสั่ง  บันทักเมื่อ 22/03/2018 15:29 น.

 

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฎิบัติราชการ โรงพยาบาลหนองหาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

 

 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ สังกัดโรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

 

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โรงพยาบาลหนองหาน ฉบับลงวันที่  5 มีนาคม 2561

 

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลหนองหาน ปี 2559-2560

 

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลหนองหาน ปี 2559

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน คปสอ.หนองหาน ปี 2560

 

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน คปสอ.หนองหาน ปี 2560

 

รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560

 

กฎกระทรวง  การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงพยาบาลหนองหาน
378 หมู่ 6 ถนนอภัยสำราญ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130  เบอร์โทรติดต่อ  042-261135-6 fax 042-261135-6 ต่อ 252 CallCenter 042-261135-6
ติดต่อผู้ดูแล sunarak.pup@gmail.com เบอร์ 042-261135-6 ต่อ 235
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo