Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 49149 View view 100.26.179.196 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลังของหน่วยงาน หรือไม่  บันทักเมื่อ 21/03/2019 19:58 น.

 <> ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในกาจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน <>

 

1.บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

2.บันทึกขออนุมัติโครงการ

3.แผนปฏิบัติการ

4.แผนเสนอของบประมาณ

5.บันทึกเชิญประชุม

6.รายงานการประชุม

7.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

8.ภาพกิจกรรม

9.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงพยาบาลหนองหาน
378 หมู่ 6 ถนนอภัยสำราญ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130  เบอร์โทรติดต่อ  042-261135-6 fax 042-261135-6 ต่อ 252 CallCenter 042-261135-6
ติดต่อผู้ดูแล sunarak.pup@gmail.com เบอร์ 042-261135-6 ต่อ 235
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo