Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 49143 View view 100.26.179.196 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : EB 13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการ ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  บันทักเมื่อ 21/03/2019 20:44 น.

 

1.บันทึกข้อความอนุมัติและขออนุญาตเผยแพร่

2.บันทึกแจ้งหลักเกณฑ์ผลการประเมิน

3.หนังสือแจ้งผลการประเมินเลื่อนเงินเดือน

4.แบบคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด

6.คำสั่งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองหานในการประเมินผลฯ

7.รายงานการประชุมแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 เม.ย. 62

8.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

9.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

10.ประกาศ-สป.(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

11.ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน รอบเมย. 2562

12.ภาพกิจกรรมการประชุมชี้แจง

13.ภาพ Print Screen

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงพยาบาลหนองหาน
378 หมู่ 6 ถนนอภัยสำราญ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130  เบอร์โทรติดต่อ  042-261135-6 fax 042-261135-6 ต่อ 252 CallCenter 042-261135-6
ติดต่อผู้ดูแล sunarak.pup@gmail.com เบอร์ 042-261135-6 ต่อ 235
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo