ประกาศรับสมครงาน
วันที่ 17/01/2022 เวลา 10:40 น. (47)
  ศูนย์ฮักแพงไทหนองหาน
วันที่ 29/09/2021
เวลา 10:11 น. (297)
  ข่าวดีๆ รพ.หนองหาน กำลังดำเนินการเปิด คลินิกกัญชาทางการแพทย์
วันที่ 29/09/2021
เวลา 10:10 น. (697)
  โรงพยาบาลหนองหานรับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จากโครงการก้าวคนละก้าว
วันที่ 10/02/2021
เวลา 18:45 น. (653)
 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้นำทีมแพทย์โรงพยาบาลหนองหาน และทีมสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ตรวจผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงโควิด-19 วันที่ 07/01/2021 (655)
 รู้กันหรือยัง รพ.หนองหาน มี 2 แห่ง วันที่ 15/10/2020 (1407)
 การให้บริการ งานทันตกรรม โรงพยาบาลหนองหาน วันที่ 28/09/2020 (1630)
 ช่องทางการรับบริจาค โรงพยาบาลหนองหาน วันที่ 28/09/2020 (837)
 โรงพยาบาลหนองหานได้ตรวจรับมอบระบบออกซิเจนเหลวใหม่ วันที่ 14/08/2020 (1117)